HomeXốp pe foamTấm xốp epe foam

Tấm xốp epe foam

Tấm xốp epe foam

Dasan sản xuất các loại tấm xốp pe foam hay tấm mút xốp với mọi loại kích thước, tỉ trọng theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kích thước tấm xốp epe foam:

 • Độ dày từ 0.3mm đến 100mm
 • Chiều dài: theo yêu cầu
 • Chiều rộng: theo yêu cầu
 • Màu sắc: trắng, đỏ, hồng, đen … theo yêu cầu
tấm xốp pe foam hồng

Các loại tấm xốp pe foam có sẵn tại nhà máy:

 • Tấm xốp epe foam 0,5mm
 • Tấm xốp epe foam 1mm
 • Tấm xốp epe foam 1,5mm
 • Tấm xốp epe foam 2mm
 • Tấm xốp epe foam 3mm
 • Tấm xốp epe foam 4mm
 • Tấm xốp epe foam 5mm
 • Tấm xốp epe foam 6mm
 • Tấm xốp epe foam 7mm
 • Tấm xốp epe foam 8mm
 • Tấm xốp epe foam 9mm
 • Tấm xốp epe foam 10mm
 • Tấm xốp epe foam 11mm
 • Tấm xốp epe foam 12mm
 • Tấm xốp epe foam 13mm
 • Tấm xốp epe foam 14mm
 • Tấm xốp epe foam 15mm
 • Tấm xốp epe foam 16mm
 • Tấm xốp epe foam 17mm
 • Tấm xốp epe foam 18mm
 • Tấm xốp epe foam 19mm
 • Tấm xốp epe foam 20mm
 • Tấm xốp epe foam 21mm
 • Tấm xốp epe foam 22mm
 • Tấm xốp epe foam 23mm
 • Tấm xốp epe foam 24mm
 • Tấm xốp epe foam 25mm
 • Tấm xốp epe foam 26mm
 • Tấm xốp epe foam 27mm
 • Tấm xốp epe foam 28mm
 • Tấm xốp epe foam 29mm
 • Tấm xốp epe foam 30mm
 • Tấm xốp epe foam 31mm
 • Tấm xốp epe foam 32mm
 • Tấm xốp epe foam 33mm
 • Tấm xốp epe foam 34mm
 • Tấm xốp epe foam 35mm
 • Tấm xốp epe foam 36mm
 • Tấm xốp epe foam 37mm
 • Tấm xốp epe foam 38mm
 • Tấm xốp epe foam 39mm
 • Tấm xốp epe foam 40mm
 • Tấm xốp epe foam 41mm
 • Tấm xốp epe foam 42mm
 • Tấm xốp epe foam 43mm
 • Tấm xốp epe foam 44mm
 • Tấm xốp epe foam 45mm
 • Tấm xốp epe foam 46mm
 • Tấm xốp epe foam 47mm
 • Tấm xốp epe foam 48mm
 • Tấm xốp epe foam 49mm
 • Tấm xốp epe foam 50mm
 • Tấm xốp epe foam 55mm
 • Tấm xốp epe foam 60mm
 • Tấm xốp epe foam 65mm
 • Tấm xốp epe foam 70mm
 • Tấm xốp epe foam 75mm
 • Tấm xốp epe foam 80mm
 • Tấm xốp epe foam 85mm
 • Tấm xốp epe foam 90mm
 • Tấm xốp epe foam 95mm
 • Tấm xốp epe foam 100mm
 • Tấm xốp epe foam 105mm
 • Tấm xốp epe foam 110mm
 • Tấm xốp epe foam 115mm
 • Tấm xốp epe foam 120mm
 • Tấm xốp epe foam 125mm
 • Tấm xốp epe foam 130mm
 • Tấm xốp epe foam 135mm
 • Tấm xốp epe foam 140mm
 • Tấm xốp epe foam 145mm
 • Tấm xốp epe foam 150mm
spot_img

latest articles

explore more

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here