Nhà máy sản xuất xốp đóng gói

Dasan Packaging nhà máy sản xuất xốp đóng gói hàng đầu tại Việt Nam.

Các sản phẩm xốp đóng gói do Dasan sản xuất:

  • Xốp hơi bóp nổ hay còn gọi xốp khí, xốp nổ, xốp bóng khí
  • Xốp pe foam, mút xốp pe foam, xốp epe foam
  • Màng chít, màng quấn hàng, màng pe …
  • Màng nilon, cuộn nilon …
  • Băng dính
sản xuất xốp đóng gói

1. Xốp pe foam đóng gói

xốp pe foam đóng gói

2. Xốp bóp nổ đóng gói

Xốp bóp nổ đóng gói

Tìm hiểu thêm: Xốp hơi bóp nổ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here